Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Universverdier for TVOV Universet gjeldende fra 1. januar 2018 - 31. juni 2018

Målgruppe

Kategorier

('000)

%

Målgruppe

Kategorier

('000)

%

P2-79

 

4918

100,

0 %

Alder på yngste person

0

-19 år

2522

51,3

%

P10-79

 

4411

 

20-39 år

996

20,3 %

Antall husstander

 

2215

 

40-59 år

636

12,9 %

Menn

2-9 år

260

5,3 %

60-79 år

764

15,5 %

10-14 år

159

3,2 %

Antall TV/Projektorer (2-delt)

0-1 TV/proj-skjermer

2135

43,4 %

15-19 år

168

3,4

%

2+ TV/proj-skjermer

2783

56,6

%

20-24 år

178

3,6 %

Connected-TV totalt

Har ikke Connected-TV

1759

35,8 %

25-29 år

187

3,8 %

Har Connected-TV

3159

64,2 %

30-34 år

183

3,7 %

Utdanning

Grunnskole/Vgs

3581

72,8 %

35-39 år

178

3,6

%

Høyere utdanning

1337

27,2

%

40-44 år

187

3,8

%

TV på hytte/fritidsbolig

Har ikke TV på hytte/fritidsbolig

3098

63,0

%

45-49 år

194

3,9 %

Har TV på hytte/fritidsbolig

1820

37,0 %

50-54 år

181

3,7 %

Husstandsstørrelse

Enpersonshusstander

848

17,2 %

55-59 år

163

3,3 %

Flerpersonshusstander

4070

82,8 %

60-64 år

149

3,0

%

Tilgang nettbrett

Har ikke nettbrett

1614

32,8

%

65-69 år

137

2,8

%

Har nettbrett

3304

67,2

%

70-74 år

113

2,3 %

75-79 år

68

1,4 %

Kvinner

2-9 år

247

5,0 %

10-14 år

152

3,1 %

15-19 år

157

3,2 %

20-24 år

166

3,4 %

25-29 år

181

3,7 %

30-34 år

172

3,5 %

35-39 år

167

3,4 %

40-44 år

176

3,6 %

45-49 år

184

3,7 %

50-54 år

171

3,5 %

55-59 år

156

3,2 %

60-64 år

148

3,0 %

65-69 år

137

2,8 %

70-74 år

119

2,4 %

75-79 år

80

1,6 %

Målgruppe

Kategorier

('000)

%

Alder på yngste person

0-19 år

2522

51,3 %

20-39 år

996

20,3 %

40-59 år

636

12,9 %

60-79 år

764

15,5 %

Antall TV/Projektorer (2-delt)

0-1 TV/proj-skjermer

2135

43,4 %

2+ TV/proj-skjermer

2783

56,6 %

Connected-TV totalt

Har ikke Connected-TV

1759

35,8 %

Har Connected-TV

3159

64,2 %

Utdanning

Grunnskole/Vgs

3581

72,8 %

Høyere utdanning

1337

27,2 %

TV på hytte/fritidsbolig

Har ikke TV på hytte/fritidsbolig

3098

63,0 %

Har TV på hytte/fritidsbolig

1820

37,0 %

Husstandsstørrelse

Enpersonshusstander

848

17,2 %

Flerpersonshusstander

4070

82,8 %

Tilgang nettbrett

Har ikke nettbrett

1614

32,8 %

Har nettbrett

3304

67,2 %