Prosjektmanualen

Prosjektmanualen er utarbeidet for å gi alle brukere av seertall i det norske markedet utfyllende informasjon om TVOV-undersøkelsen.

Prosjektmanualen beskriver og dokumenterer alle sider ved etablering og drift av TVOV-undersøkelsen og hvilke forpliktelser Kantar har overfor Oppdragsgiver. Enhver endring av TVOV-undersøkelsen vil bli beskrevet og dokumentert i Prosjektmanualen.